Usluge

Evolve Business Solutions

Tim

Evolve čini tim stručnih prevodilaca, a zadaci se delegiraju na osnovu iskustva koje prevodilac poseduje u određenoj oblasti. Prevodilac se bira u zavisnosti od terminologije, teme događaja, odnosno teme diskusije.

Naš tim pokriva sledeće jezike: engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, portugalski, grčki, rumunski, bugarski, bosanski, makedonski, slovenački, hrvatski, holandski, švedski, ruski, ukrajinski, češki, slovački, albanski, mađarski, romski, turski, arapski, hebrejski, kineski, japanski.

Kontaktirajte nas kako bismo sklopili partnerstvo koje će vam olakšati poslovanje, komunikaciju i birokratiju.

Evolve Business Solutions usluge