Evolve Business Solutions

Arhitektura i građevinarstvo

Da li treba da renovirate kuću, stan ili poslovni prostor, a ne možete da razumete šta je potrebno uraditi, jer je dokumentacija na jeziku koji ne poznajete?  Ili možda pripremljenu dokumentaciju treba da predate na stranom jeziku? Možda samo treba da komunicirate sa radnicima koji govore drugim jezikom? Koja god da je vaša potreba, mi imamo rešenje.

Kada je potreban prevod iz oblasti arhitekture i građevinarstva, naše iskustvo je da je neophodan što precizniji prevod u što kraćem roku. Naši prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju ovih oblasti, a prevod se delegira u skladu sa užom specijalizacijom prevodilaca.

Do sada smo bili angažovani na projektima koji, između ostalog, obuhvataju: 

  • Glavne projekte
  • Idejna rešenja
  • Situacione planove
  • Studije izvodljivosti
  • Tendersku dokumentaciju
  • Građevinsku dokumentaciju
  • Specifikacije i uputstva svih vrsta (osvetljenje, fasade, krovovi, odvod, drenaža, nadzor, oplata, izolacija, itd.)
  • Ugovori o kupoprodaji i iznajmljivanju nekretnina
Evolve Business Solutions