Evolve Business Solutions

Ekonomija i finansije

Evolve je agencija koja vrlo dobro shvata urgentnost i preciznost koje podrazumevaju prevodi finansijske dokumentacije. Naši prevodioci poznaju svet finansija, kao i terminološke nijanse samog jezika finansija.

Finansijskim institucijama i organizacijama je neophodan stručan partner u prevođenju, kako bi optimizovali svoj korporativni imidž, na najbolji način komunicirali sa svojim klijentima i svakom od njih obezbedili optimalno korisničko iskustvo.

Do sada smo bili angažovani na projektima koji, između ostalog, obuhvataju:

  • Prevod materijala u domenu marketinga u finansijskim uslugama
  • Prevod izveštaja o transfernim cenama
  • Prevod svih vrsta finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, statistički izveštaj)
  • Prevod finansijske dokumentacije potrebne za spajanje firmi
  • Prevod pravilnika i politika iz domena finansija
  • Prevod dokumenata koje izdaje NBS
Evolve Business Solutions